Nieuwsbrief kinderoefentherapie

 

‘Signaleren van motorische problematiek’ (september 2015)

 

 

 
   

Dit is de tweede nieuwsbrief van de kinderoefentherapeuten van STTC Kids.

Op deze manier houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen onze praktijk en

over vakinhoudelijke aspecten.

 

De zomervakantie is alweer voorbij… een nieuw schooljaar is aangebroken. In de zomervakantie hebben wij veel voorbereidingen getroffen voor het nieuwe schooljaar; wij hebben er weer veel

zin in om kinderen het plezier in bewegen terug te geven en de leerkrachten en ouders te begeleiden en adviseren. Wij hopen op een mooi en leerzaam jaar met elkaar!

 

Deze nieuwsbrief gaat over een aan ons veel gestelde vraag door leerkrachten:

Wanneer verwijzen we naar jullie door; wanneer zijn we op tijd, te vroeg of juist te laat?

 

 

Wij adviseren aan leerkrachten om een herfst- en voorjaarssignalering te doen bij de kinderen uit de klas. Leerkrachten kunnen de motoriek van kinderen goed beoordelen, omdat zij de kinderen vijf dagen per week zien. Daarbij kunnen zij het motorisch functioneren goed vergelijken met die van de andere kinderen in de klas. Hierdoor kan de leerkracht een belangrijke rol spelen bij het signaleren van eventuele motorische problemen bij een kind.

 

Wanneer kinderen bij de herfstsignalering niet leeftijdsadequaat scoren en/of niet goed kunnen meekomen met hun klasgenoten tijdens het schrijven, gymmen en/of buitenspelen, kun je als leerkracht dit/deze onderde(e)l(en) extra oefenen/ stimuleren. Wanneer het kind vervolgens bij de voorjaarssignalering nog onvoldoende vooruitgang laat zien, is het tijd om extra, specialistische hulp in te schakelen, bijv. om door te verwijzen naar een kinderoefentherapeut. Als je, bij bijv. de herfstsignalering ziet dat een kind dermate wordt belemmerd op motorische gebied en je twijfelt of dit in de klas te stimuleren is dan is het uiteraard mogelijk en raadzaam om het kind eerder door te verwijzen naar een kinderoefentherapeut voor advies en evt. onderzoek en behandeling. 

 

Algemene regel:door vanaf de kleutergroepen voldoende aandacht aan de motoriek te besteden, kunnen problemen met motorische vaardigheden voor een groot deel worden voorkomen. Onze ervaring is dat een onvoldoende motoriek kan leiden tot het belemmeren van het cognitief functioneren. Dit moet te allen tijde worden voorkomen! Dus: bij twijfel…doorverwijzen.

 

Beschikt u als school niet over motoriek-signaleringslijsten? Wij kunnen de door ons ontwikkelde screeningsformulieren met u delen of denken graag mee in de ontwikkeling van een eigen lijst. Daarnaast houdt STTC Kids zich bezig met het geven van presentaties aan leerkrachten omtrent dit onderwerp. Wilt u advies/ ideeën omtrent spelvormen? Neem ook dan gerust contact met ons op.

 

Wist u dat….:

 • STTC Kids inmiddels bestaat uit 3 praktijklocaties (Bussum, Naarden en Huizen) en 7 schoollocaties (te weten: Almere (2x), Baarn, Bussum, Huizen (2x), Eemnes)?

 • wij regelmatig deelnemen aan festiviteiten in de regio. Zo staan wij in september op verschillende evenementen in Bussum.

 • al het laatste nieuws uit onze praktijk te volgen is via onze facebookpagina: www.facebook.com/STTCfysio. Like ons en blijf op de hoogte!

   

  Neem voor meer informatie over werkwijze, vergoedingen en/of advies, contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Een (gratis) afspraak op school voor overleg, vakinhoudelijke vragen of een observatie is uiteraard mogelijk.

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  Ilonka van Zanten en Irene Ruijter, Kinderoefentherapeuten