Nieuwsbrief

kinderoefentherapie en kinderfysiotherapie

 

‘Het stimuleren van motoriek in de klas’ (januari 2016)

 

Dit is de derde nieuwsbrief van de therapeuten van STTC Kids.

Op deze manier houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen onze praktijk en

over vakinhoudelijke aspecten.

 

Deze nieuwsbrief gaat over een aan ons veel gestelde vraag door leerkrachten:

Wat kan ik in de klas doen om de motoriek te stimuleren?

 

Het stimuleren van de motoriek hoeft niet moeilijk te zijn en hoeft ook niet veel tijd te kosten. Je kunt het namelijk goed combineren tijdens een les die je in de klas geeft. In deze nieuwsbrief gaat het voornamelijk om het evenwicht en de grof motorische vaardigheden. Hieronder staan een aantal opdrachten/spelvormen beschreven welke in de klassen tijdens of tussen de lessen door gedaan kunnen worden. Enkele opdrachten/spelvormen zullen voornamelijk geschikt zijn in de kleutergroepen.

 

Opdrachten oprichtreactie/evenwichtsreactie

Opdrachten steunreactie/opvangreactie

* Werken vanuit buiklig; Hierbij liggen de benen

    gestrekt op de grond en wordt het hoofd niet

    ondersteund door de handen.

* Wie kan staand de schoenen/sokken uitdoen?

* Ballon hooghouden

* Schommelen; Hierbij zit je op de grond en schommel

    je over je rug en kom je weer terug tot zit

* Touwtrekken

* Lopen met pittenzak op het hoofd

* Kruiphouding ergens onderdoor

   kruipen/eroverheen klimmen/superman

* Kruiwagen lopen

* Kloslopen

 

 

 

Deze opdrachten zijn goed voor kinderen die vaak vallen of die het lastig vinden zichzelf op te vangen wanneer zij vallen.

Algemene opdrachten (alertheidsverhogend / stabiliteit)

* Commando…….. hinkelen, stil staan op één been, staan als een standbeeld enz. Dit spelletje kun je

    leuk tussen de lessen of opdrachten door doen. Dit wisselt af en buiten dat je de stabiliteit in het

    lichaam hiermee oefent, is het ook weer even een actieve opdracht zodat de kinderen zich weer

    op kunnen laden om zich vervolgens weer goed op de opdracht te kunnen concentreren

* Stopdans. Hierbij gaat de muziek aan de kinderen lopen op de muziek door de klas maar mogen

   nergens tegen aan botsen of iemand aanraken. Wanneer de muziek stopt blijven ze stil staan als

   een standbeeld.

Bij de kleuters is de herhaling voornamelijk belangrijk en bij de oudere groepen de afwisseling. Ga ermee aan de slag en probeer bijv. elke dag een andere opdracht toe te passen binnen je lesprogramma zonder dat je het lesprogramma helemaal om hoeft te gooien. Succes!

 

Wist u dat….:

 • het STTC Kids-team is uitgebreid met Rianne Jansen, kinderfysiotherapeut. Rianne heeft ervaring in het werken met baby’s, schoolkinderen en daarnaast kinderen met een meervoudige beperking, autisme spectrum stoornissen en andere gedragsproblematiek. Wij heten Rianne welkom en wensen haar veel succes en plezier bij STTC Kids.

 • STTC Kids per 1 februari as. een nieuwe praktijklocatie geopend heeft? Op de Herenstraat in Bussum, bij Praktijk&Co (www.praktijk.co). Collega Rianne zal hier gaan werken.  

 • STTC Kids nu ook een samenwerkingsverband heeft met het Taalcentrum Almere en de Europaschool in Almere. Bij beide locaties zal er kinderoefentherapie gegeven worden aan de leerlingen met een motorische hulpvraag.

 • al het laatste nieuws uit onze praktijk te volgen is via onze facebookpagina: www.facebook.com/STTCfysio. Like ons en blijf op de hoogte!

   

  Neem voor meer informatie contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

   

  Met vriendelijke groeten,

  Irene Ruijter, Ilonka van Zanten en Rianne Jansen