Nieuwsbrief STTC Kids - kinderoefentherapie

‘Kinderen van groep 2 naar groep 3’

 

 
   

STTC Kids start vanaf heden met het uitgeven van een nieuwsbrief. Elk kwartaal brengen wij u op de

hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen onze praktijk. De ene keer zult u een nieuwsbrief

ontvangen van de kinderoefentherapeuten, de andere keer van de kinderfysiotherapeut, of soms van

ons beiden. De kinderoefentherapeuten bijten het spits af.

 

 

De tijd gaat snel… voordat we het weten is het schooljaar alweer voorbij…

Wij vinden overleg en samenwerking met scholen heel belangrijk om een zo optimaal mogelijke

zorg te kunnen bieden voor de kinderen binnen onze praktijk. Daarom willen wij dit laatste

kwartaal extra aandacht besteden aan groep 2. Daarbij hoort de vraag:

 

Zijn de oudste kleuters motorisch voldoende vaardig om

volgend schooljaar tot schrijven te kunnen komen?

 

In groep 3 wordt er gestart met het schrijfproces. Voor deze kinderen is het belangrijk dat de geoefendheid van de fijne motoriek voldoende is, de samenwerking tussen de handen optimaal, evenals de ruimtelijke ontwikkeling voor de juiste letterrichtingen en de organisatie van het schrijfvlak en ze moeten actief en symmetrisch op hun stoel kunnen zitten. Dit gaat echter niet bij alle kinderen vanzelf…

 

Signalen, dat kinderen extra ondersteuning nodig hebben ter voorbereiding op de start van schrijfproces, kunnen zijn:

·         Nog weinig affiniteit met fijn motorische vaardigheden, tekenen, kleuren, naam/cijfers schrijven t.o.v.

          leeftijdsgenoten. Het kind lijkt niet beter te worden in deze vaardigheden tijdens oefenmomenten in de klas

·         Zijn/haar hele lijf beweegt mee - moeite met zitten op zijn/haar stoel

·         Samenwerking van de handen toont niet handig, mogelijk nog onvoldoende duidelijk wat zijn/haar

          voorkeurshand is

·         Het tekenen/kleuren schrijven verloopt krampachtig/gespannen en kost veel energie

 

Voor uitgebreidere informatie omtrent de motorische mijlpalen en het signaleren van motorische problemen zie ook de website www.kinderoefentherapie.nl. Onder het kopje ‘informatie voor scholen’ vindt u het kopje ‘motorische mijlpalen en het signaleren van motorische problemen’.

 

Wanneer je als leerkracht de bovenstaande signalen opmerkt bij leerlingen dan is het raadzaam om contact met ons op te nemen voor een eventueel motorisch onderzoek en, indien nodig, behandeling. Want, hoe creatief je ook als leerkracht bent, je kunt niet alles in de klas oefenen. Daarvoor is het belangrijk dat je als leerkracht deze problemen signaleert en ouders kan adviseren. Het is fijn voor het kind om dan een steuntje in de rug te krijgen ter voorbereiding op het leren schrijven. 

 

Neem voor meer informatie over werkwijze, vergoedingen en/of advies, contact op met één van onze kinderoefentherapeuten binnen STTC Kids. Een afspraak op school en/of het geven van een ‘schrijfles’ behoren tot de mogelijkheden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ilonka van Zanten en Irene Ruijter, Kinderoefentherapeuten